Tổng cục Hải quan

Quý I-2022, tổng trị giá xuất, nhập khẩu của Việt Nam đạt 176,75 tỷ USD
Moitruong.net.vn – Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, tổng trị giá xuất, nhập khẩu hàng hóa của cả nước trong tháng 3-2022 đạt mức cao kỷ lục với trị giá là 67,37 tỷ USD, tăng 38,1%, tương ứng tăng 18,6 tỷ USD so với tháng trước.