Tổng cục Hải Quan: Lấy mẫu giám định phế liệu là một hình thức kiểm tra thực tế

Quỳnh Dao (T/h)|05/09/2018 06:00

(Moitruong.net.vn) – Các hình thức kiểm tra của Hải quan đối với hàng hóa XNK được quy định tại Luật Hải quan, Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 sửa đổi, bổ sung Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ. Trong đó, lấy mẫu giám định phế liệu là một hình thức kiểm tra thực tế.

CBCC Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đà Nẵng phối hợp với cơ quan kiểm tra chuyên ngành lấy mẫu kiểm tra hàng hóa XNK. Ảnh: N.Linh

Cụ thể, trên báo Hải Quan có đưa tin, các văn bản quy định trường hợp kiểm tra bằng mắt thường mà cơ quan Hải quan không đủ cơ sở xác định chính xác nội dung khai báo của người khai hải quan thì thực hiện lấy mẫu giám định. Nội dung lấy mẫu giám định kiểm tra của cơ quan Hải quan không phải thực hiện kiểm tra chuyên ngành mà là một hình thức kiểm tra thực tế hàng hóa bằng các phương tiện, máy móc kỹ thuật của cơ quan Hải quan.

Việc lấy mẫu hàng hóa để kiểm tra được cơ quan Hải quan phối hợp thực hiện cùng thời điểm lấy mẫu của tổ chức chứng nhận phù hợp do Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ định nên không gây kéo dài thời gian thông quan và đúng theo quy định về phương pháp lấy mẫu theo hướng dẫn tại Thông tư số 43/2010/TT-BTNMT ngày 29/12/2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Khi lấy mẫu, kiểm tra thực tế hàng hóa nhập khẩu phải thực hiện tại khu vực có camera giám sát để đảm bảo minh bạch và phục vụ công tác quản lý của cơ quan Hải quan.

Liên quan đến hồ sơ nộp cho cơ quan Hải quan, Cục Giám sát quản lý về hải quan cho biết: Hồ sơ yêu cầu hộp cho cơ quan Hải quan trong đó có “Văn bản chứng nhận sự phù hợp quy chuẩn môi trường đối với lô hàng phế liệu nhập khẩu” là thực hiện theo đúng quy định tại Điều 10 Thông tư số 41/2015/TT-BTNMT ngày 9/9/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Quỳnh Dao (T/h)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tổng cục Hải Quan: Lấy mẫu giám định phế liệu là một hình thức kiểm tra thực tế