Tổng cục quản lý thị trường

Lập 6 đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm dịp Tết Quý Mão 2023
Trong thời gian cao điểm từ ngày 15/12/2022 đến hết 12/3/2023 Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm sẽ thành lập 6 đoàn kiểm tra liên ngành Trung ương, tiến hành kiểm tra tại 12 tỉnh/thành trọng điểm trên cả nước.