Tổng Thư ký Liên hiệp quốc

Bài phát biểu của Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn chào mừng Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guteres tới thăm và làm việc
Ngày 22/10/2022, tại Hà Nội, Tổng cục Khí tượng thủy văn vinh dự được Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guteres đến thăm. Nhân dịp này, Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng thủy văn Trần Hồng Thái có bài phát biểu chào mừng.