Tổng tuyển cử

Phiên họp lần thứ Nhất Ban Tổ chức Kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam
Sáng 25/01 tại Nhà Quốc hội, Ban Tổ chức Kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (06/01/1946 – 06/01/2026) tổ chức phiên họp thứ Nhất. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn – Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo, Trưởng ban Tổ chức chủ trì phiên họp.