Tp. Chí Linh

Hải Dương: Hội Phụ nữ TP Chí Linh thành lập mô hình "Phụ nữ phân loại và xử lý rác thải tại nguồn"
Hội Phụ nữ thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương đã tặng 590 thùng rác, 213 thùng ủ để hỗ trợ hội viên tham gia mô hình hình "Phụ nữ phân loại và xử lý rác thải tại nguồn" .