TP. Hà Nội: Hoàn thiện hệ thống thoát nước đô thị

(Moitruong.net.vn) – Ðể giảm thấp nhất tình trạng úng ngập trong mùa mưa năm nay, Công ty Thoát nước Hà Nội đã xây dựng phương án giải quyết cụ thể để chủ động ứng phó cho từng tình huống khi có mưa vừa, mưa to và mưa rất to.

hoàn thiện hệ thống thoát nước đô thịCông nhân Công ty Thoát nước Hà Nội tiến hành nạo vét sông, đảm bảo khơi thông dòng chảy mùa mưa bão

Các giải pháp được Công ty Thoát nước Hà Nội đặt ra gồm: Khơi thông dòng chảy, vận hành các trạm bơm để hạ mực nước trên hệ thống thoát nước… Tuy nhiên, về lâu dài, để khắc phục tình trạng này, thành phố cần lập dự án đầu tư hoàn thiện hệ thống thoát nước mưa các khu vực còn lại của đô thị trung tâm, đồng thời tiến hành quy hoạch, lập dự án thoát nước các đô thị vệ tinh, nhất là trục đường Nhật Tân-Nội Bài, trong tương lai sẽ trở thành trung tâm hành chính, giao dịch thương mại quốc tế, công nghiệp kỹ thuật cao của thành phố.

Về công tác quản lý, các ngành chức năng cần rà soát, quản lý hệ thống cốt nền xây dựng theo quy hoạch được phê duyệt, từ đó có sự khớp nối giữa hạ tầng kỹ thuật của các khu đô thị, khu dân cư, khu hành chính với hệ thống thoát nước hiện có. Bảo vệ, duy trì diện tích các hồ hiện có nhằm tận dụng khả năng trữ nước của hồ. Tuyên truyền nâng cao ý thức người dân trong việc bảo vệ hệ thống tiêu thoát nước. Có như vậy, môi trường thành phố mới từng bước được cải thiện, dần đạt tới các tiêu chí một đô thị xanh, văn minh, hiện đại.

Theo Công ty Thoát nước Hà Nội, hệ thống thoát nước khu vực nội thành chia thành năm lưu vực chính: Tô Lịch, Tả Nhuệ, Hữu Nhuệ, sông Cầu Bây và Hà Ðông. Trong đó, mới có hệ thống thoát nước lưu vực Tô Lịch được đầu tư xây dựng, cải tạo tương đối đồng bộ nhờ việc triển khai Dự án Thoát nước Hà Nội giai đoạn 1, giai đoạn 2 và các dự án khác. Bốn lưu vực còn lại, hệ thống thoát nước chưa được cải tạo, khả năng tiêu thoát nước phụ thuộc lớn vào mực nước sông Nhuệ, sông Cầu Bây.

Ở khu vực ngoại thành, hệ thống thoát nước các thị trấn manh mún, không đồng bộ, khả năng thoát nước còn hạn chế. Trong khi cơ sở hạ tầng hệ thống thoát nước còn nhiều bất cập như vậy thì diễn biến thời tiết ngày càng phức tạp.

Mà theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, trong năm nay có nhiều cơn bão, lượng mưa vượt trung bình nhiều năm, nhất là vào các tháng cao điểm mùa mưa có xu hướng tăng từ 5 đến 10% so với các năm trước. Chính vì vậy, việc hoàn thiện hệ thống thoát nước đô thị ở khu vực nội thành Hà Nội đóng vai trò quan trọng và cấp thiết.

Theo Việt Anh (Nhân dân)