trái đất

Sự kiện tháng 3/2024 - Lan tỏa thông điệp đoàn kết cùng bảo vệ Trái đất
Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa có Công văn số 1221/BTNMT-TTTT về việc hướng dẫn tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới, Chiến dịch Giờ Trái đất trong tháng 3/2024.