trái đất

Bồi thường biến đổi khí hậu - Vấn đề nóng tại COP 27
Cuộc tranh luận về bồi thường "mất mát và thiệt hại" do biến đổi khí hậu đã được đưa vào chương trình nghị sự chính thức của Hội nghị lần thứ 27 của các bên tham gia Công ước khung của Liên Hiệp Quốc (LHQ) về biến đổi khí hậu (COP27) đang diễn ra tại Ai Cập.