trồng rừng tập trung

Thái Nguyên: Nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ rừng
Moitruong.net.vn – Thực hiện các nhiệm vụ quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, trong năm 2021, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thái Nguyên đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, trồng rừng tập trung đạt 117,78% kế hoạch được giao, trồng cây phân tán đạt hơn 870.000 cây, vượt 280% kế hoạch.