trung bộ

Tăng cường giải pháp chống hạn tại khu vực Trung Bộ
Cục Thủy lợi đề nghị các địa phương khu vực Trung Bộ tăng cường thực hiện các giải pháp phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn nhằm bảo đảm cấp nước cho sản xuất nông nghiệp và dân sinh vụ hè thu năm 2024.