trung bộ

Biển Đông có khả năng xuất hiện 1-2 cơn bão trong tháng tới đây
Theo dự báo, trong thời kỳ từ ngày 11/9-10/10/2023 Biển Đông có khả năng sẽ xuất hiện 1- 2 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới.