Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Giáo dục Hòa nhập Bình Chánh

AWATEN tại TP. Hồ Chí Minh phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Giáo dục Hòa nhập Bình Chánh kiến tạo mảng xanh đến với trẻ em khuyết tật
Sáng ngày 18/4, nhân 25 năm Ngày Bảo vệ, chăm sóc Người khuyết tật Việt Nam (18/4/1988-18/4/2023), Văn phòng Đại diện Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam (AWATEN) tại TP Hồ Chí Minh phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Giáo dục Hòa nhập Bình Chánh tổ chức chương trình trồng cây xanh.