Trung tâm nghiên cứu phát triển của UCV Francisco Javier

Cháy rừng Amazon có thể ảnh hưởng tới nhiệt độ toàn cầu
Moitruong.net.vn – Cháy rừng Amazon trong 24 ngày qua tại Brazil và một số nước Nam Mỹ khác có thể làm gia tăng nhiệt độ toàn cầu và hiện tượng thời tiết cực đoan.