trường THCS Việt Nam – Angiêri

Xây dựng “Trường học hạnh phúc” với sẻ chia, an toàn và tôn trọng
Chia sẻ, tôn trọng và an toàn là ba tiêu chí được trường THCS Việt Nam – Angiêri triển khai khi thực hiện mô hình “Trường học hạnh phúc” những năm qua. Đặc biệt tiêu chí an toàn được nhà trường ưu tiên hàng đầu, nhằm mang lại môi trường học đường tốt nhất cho các em học sinh học tập, rèn luyện phát triển thể chất và tinh thần.