Truyền thông Quốc gia khuyến khích sử dụng nhiên liệu sinh học

(Moitruong.net.vn) – Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Quyết định số 1622/QĐ-BTTTT ngày 29/9/2017 về việc ban hành Chương trình Truyền thông Quốc gia nhằm khuyến khích sử dụng nguyên liệu sinh học (Chương trình).

Các nội dung tuyên truyền của Chương trình bao gồm: tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng và Chính sách của Nhà nước về phát triển và sử dụng nhiên liệu sinh học ở nước ta; phổ biến kiến thức về nhiên liệu sinh học; thông tin về công nghệ sản xuất và thị trường nhiên liệu sinh học; mô hình phát triển vùng nguyên liệu sản xuất nhiên liệu sinh học; kinh nghiệm của các nước trong khu vực và thế giới về phát triển và sử dụng nhiên liệu sinh học; lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống; ý nghĩa, tác dụng của việ sử dụng nhiên liệu sinh học.

xang e5

Khuyến khích các chủ phuơng tiện dùng xăng sinh học để bảo vệ môi trường.

Các nội dung trên được triển khai, phổ biến thông qua các phương thức tuyên truyền như: truyền thông trên báo chí; xây dựng các chuyên đề, các nội dung thông tin trên diễn đàn mạng xã hội; truyền thông trên hệ thống Đài Truyền thanh-Truyền hình cấp huyện và hệ thống thông tin cơ sở; truyền thông thông qua các hội nghị, hội thảo chuyên đề, các cuộc tọa đàm, giao lưu trực tuyến…

Chương trình có tiến độ thực hiện trong 04 năm (2017-2020). Giai đoạn 1, từ năm 2017-2018, là giai đoạn xây dựng kế hoạch và triển khai Chương trình Truyền thông tại các tỉnh, thành phố trên toàn quốc. Song song là tập huấn kiến thức cơ bản, ban hành hướng dẫn tuyên truyền về nhiên liệu sinh học cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương, đội ngũ cán bộ thuộc hệ thống truyền thanh-truyền hình cấp huyện và hệ thống thông tin cơ sở tại 05 thành phố trực thuộc Trung ương, nơi có tỷ lệ sử dụng nhiên liệu cao. Sơ kết đánh giá Chương trình Truyền thông Quốc gia.

Giai đoạn 2, từ năm 2019-2020, tập huấn nâng cao kiến thức về nhiên liệu sinh học cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương, đội ngũ cán bộ thuộc hệ thống truyền thanh-truyền hình cấp huyện và hệ thống thông tin cơ sở trên phạm vi toàn quốc. Tiếp tục tổ chức tuyên truyền rộng rãi về chủ đề nhiên liệu sinh học. Tổng kết, đánh giá Chương trình và báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện.

Cục Thông tin cơ sở chủ trì phối hợp với Cục Báo chí, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức thực hiện Chương trình này.

Quyết định số 1622/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Chương trình Truyền thông Quốc gia nhằm khuyến khích sử dụng nguyên liệu sinh học có ý nghĩa tuyên truyền sâu rộng, công bố, khẳng định chất lượng, ưu điểm của việc sử dụng nhiên liệu sinh học, qua đó khuyến khích sử dụng nhiên liệu sinh học, nhằm bảo vệ môi trường, ứng phó tác động của biến đổi khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp như hiện nay.

Phi Yến