Bộ Thông tin và Truyền thông

Hội thảo Trí tuệ nhân tạo AI và quản trị sáng tạo nội dung trong tòa soạn
Sáng 18/3, trong khuôn khổ Hội Báo toàn quốc 2023, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với Đài THVN tổ chức Hội thảo Trí tuệ nhân tạo AI và quản trị sáng tạo nội dung trong tòa soạn.