Bộ Thông tin và Truyền thông

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam
Sáng ngày 19/6, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí nhân Kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21-6-1925 / 21-6-2024).