Từ 5/12, các thành viên trong gia đình sẽ được ghi tên trong sổ đỏ

(Moitruong.net.vn) –  Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT trong đó có sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai tại Điểm c Khoản 1 Điều 5 Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT (ngày 19/5/2014).

Sổ đỏ ghi tên các thành viên trong gia đình từ ngày 5/12

Theo đó, từ ngày 5/12 tới đây: “Hộ gia đình sử dụng đất thì ghi “Hộ gia đình, gồm ông” (hoặc “Hộ gia đình, gồm bà”), sau đó ghi họ tên, năm sinh, tên và số giấy tờ nhân thân của chủ hộ gia đình…; địa chỉ thường trú của hộ gia đình”.

Trường hợp chủ hộ gia đình không có quyền sử dụng đất chung của hộ gia đình thì ghi người đại diện là thành viên khác của hộ gia đình và cùng có quyền sử dụng đất chung của hộ gia đình.

Sau đó ghi thêm “Cùng sử dụng đất, cùng sở hữu tài sản gắn liền với đất (hoặc Cùng sử dụng đất hoặc Cùng sở hữu tài sản) với … (ghi lần lượt họ tên, năm sinh, tên và số giấy tờ nhân thân của những thành viên còn lại trong hộ gia đình có chung quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất)”.

Như vậy, thông tư 33/2017/TT-BTNMT đã bổ sung thêm đối tượng là “những thành viên còn lại trong hộ gia đình có chung quyền sử dụng đất” vào trong sổ đỏ.

Ngay sau khi thông tin sổ đỏ phải ghi tên các thành viên trong gia đình đã gây nhiều tranh cãi và nhiều ý kiến cho rằng, thông tư trên là một “hủ tục ngành tài nguyên”. Bởi vừa qua Chính phủ đã và đang nỗ lực cải cách thủ tục hành chính, bỏ sổ hộ khẩu mà thông tư mới lại ghi thêm thông tin vào sổ đỏ sẽ gây phiền phức và khó hiểu.

Theo thông tin trên Giáo Dục, Giáo sư Đặng Hùng Võ – nguyên Thứ trưởng Bộ Tài Nguyên và Môi trường cho rằng: “Thông tư này không có gì mới so với các quy định cũ.

Trước đây, luật quy định hai điều khác nhau, một điều về tên vợ hoặc tên chồng làm chủ hộ, còn một điều về những ai có chung quyền sử dụng đất thì đều phải ghi thống nhất trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Thống tư mới bây giờ sẽ gộp hai điều này lại cho thống nhất.

Cách hiểu thông tư mới này quy định cứ sổ đỏ là mọi thành viên trong gia đình đều ghi tên vào là sai”.

H.Thu (t/h)