tuabin gió

Google làm ra điện sạch nhiều hơn sản lượng của một nước
Moitruong.net.vn – Google tuyên bố mức đầu tư kỷ lục của họ cho việc sử dụng năng lượng sạch sẽ thúc đẩy xây dựng hàng triệu tấm pin mặt trời và hàng trăm tuabin gió.