TX. Nghi Sơn

Thanh Hóa - Bài 6: Liên quan đến kiến nghị của người dân về Công ty TNHH Miza Nghi Sơn: Sở Tài nguyên và Môi trường có dấu hiệu báo cáo thiếu trung thực với UBND tỉnh
Không những không bố trí người phát ngôn làm việc, cung cấp thông tin cho báo chí theo đúng quy định tại Nghị định 09/2017/NĐ-CP, sở TNMT tỉnh Thanh Hóa còn có dấu hiệu báo cáo thiếu trung thực với UBND tỉnh về buổi làm việc với PV Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống.