UBND huyện Sa Thầy

Kon Tum: Kiểm tra, xác minh thông tin lòng hồ Ialy bị ô nhiễm
UBND tỉnh Kon Tum đã chỉ đạo các Sở, ngành xác minh thông tin về việc nước hồ thủy điện Ialy có màu xanh đậm, nổi váng và có mùi hôi xung quanh khu vực cầu Đông Hưng, xã Ya Ly.