ùn tắc giao thông

Hà Nội tập trung giải quyết từ 8-10 điểm ùn tắc giao thông năm 2024
UBND TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch thực hiện công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, giảm thiểu ùn tắc trong năm 2024 trên địa bàn.