ứng phó bão

Chủ động ứng phó gió mạnh ảnh hưởng vùng biển các tỉnh Quảng Ninh đến Kiên Giang
Để chủ động ứng phó với gió mạnh trên biển, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai đề nghị các tỉnh, thành phố ven biển theo dõi chặt chẽ thông tin, diễn biến của gió mạnh trên biển.