Ủy ban Hòa bình Việt Nam

Khai mạc Hội nghị Hòa bình Hà Nội
Tiếp nối thành công tốt đẹp của Đại hội lần thứ 22 Hội đồng Hòa bình thế giới, hôm qua, ngày 25/11, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Ủy ban Hòa bình Việt Nam phối hợp với Hội đồng Hòa bình thế giới tổ chức Hội nghị Hòa bình Hà Nội.