Ủy ban khẩn cấp về COVID - 19

WHO đưa ra 7 khuyến nghị cụ thể trong phòng, chống dịch COVID-19 tại Việt Nam
WHO khẳng định, tất cả các quốc gia cần học cách ứng phó với dịch bệnh COVID-19, cũng như những dịch bệnh khác.