vắc xin covid-19 made in Việt Nam

Vắc xin COVID-19 Nano Covax “made in Việt Nam” đã có kết quả mới
Moitruong.net.vn – Vắc xin COVD-19 Nano Covax “made in Việt Nam” đã có kết quả mới. Ngày 7/8, Bộ Y tế sẽ họp hội đồng thẩm định pha 2 vắc xin này.