Văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên

[Infographics] 14 di sản văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại của Việt Nam
Moitruong.net.vn – Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) đã ghi danh 14 di sản văn hoá phi vật thể của Việt Nam vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.