Văn khấn cổ truyền Việt Nam

Văn khấn Rằm tháng 7 chuẩn nhất theo văn khấn cổ truyền
Để thực hiện lễ cúng trong ngày lễ xá tội vong nhân được bài bản, các gia đình cần chuẩn bị bản văn khấn rằm tháng 7 dành cho thần linh, gia tiên và chúng sinh.