vật liệu nhựa

Báo động ô nhiễm rác thải nhựa trong lĩnh vực thủy sản
Moitruong.net.vn – Rác thải nhựa đang là vấn nạn toàn cầu, tình trạng “ô nhiễm trắng” được xem là thách thức môi trường lớn thứ hai thế giới, sau biến đổi khí hậu.