vệ sinh môi trường

Thành phố Bắc Giang thực hiện đợt cao điểm vệ sinh môi trường
Các phường, xã thuộc TP. Bắc Giang tích cực tuyên truyền trên phương tiện thông tin, xe lưu động và tổ chức cho các hộ dân ký cam kết không vi phạm TTĐT, vệ sinh môi trường, tự tháo dỡ công trình vi phạm.