vi phạm pháp luật đất đai

Quảng Ninh công khai 19 dự án vi phạm Luật Đất đai
Quảng Ninh vừa công khai 19 dự án, công trình trên địa bàn tỉnh không đưa đất vào sử dụng, chậm tiến độ đưa đất vào sử dụng. Trong đó nhiều nhất là TP. Hạ Long 6 dự án, TP.Móng Cái 5 dự án….