Thanh Hóa: Công khai 109 trường hợp, dự án vi phạm pháp luật đất đai

Hoàng Anh|25/03/2023 07:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Thanh Hóa hiện có 109 trường hợp, dự án đang vi phạm pháp luật đất đai và 12 trường hợp, dự án đăng công khai vi phạm pháp luật đất đai đã khắc phục xong vi phạm.

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định tại khoản 3 Điều 15 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai năm 2013 . Căn cứ kết quả thanh tra, kiểm tra việc sử dụng đất thực hiện dự án của các tổ chức, doanh nghiệp được Nhà nước giao đất, cho thuê đất trên địa bàn tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa đã lập danh sách 109 trường hợp/dự án đang vi phạm pháp luật đất đai phải đăng công khai và 12 trường hợp/dự án đăng công khai vi phạm pháp luật đất đai đã khắc phục xong vi phạm.

dat-dai.jpg
Thanh Hóa hiện có 109 trường hợp, dự án đang vi phạm pháp luật đất đai

Trong số 109 dự án vi phạm pháp luật đất đai, đáng chú ý có dự án của Công ty TNHH Trần Mạnh Tiến Thành thực hiện dự án Khu thương mại đô thị tại xã Hải Bình, thị xã Nghi Sơn đã Ban Quản lý KKT Nghi Sơn có QĐ 13/QĐ-BQLKKT ngày 08/01/2021 của BQLKKT Nghi Sơn cho gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng. Công ty cổ phần Tập đoàn Miền núi có 3 dự án tại huyện Ngọc Lặc và Thọ Xuân với tổng diện tích sử dụng 23.835 m2 đã được UBND tỉnh Thanh Hóa ra hạn 24 tháng. Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Phú Lộc thực hiện dự án Nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi và xây dựng trang trại tổng hợp với tổng diện tích 77.322 m2 tại xã Hoa Lộc, Hậu Lộc, đã được UBND tỉnh ra QĐ số 195/QĐ-UBND ngày 11/01/2022 cho gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng…

Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo việc công khai thông tin vi phạm pháp luật đất đai đối với các trường hợp vi phạm pháp luật đất đai để Văn phòng UBND tỉnh công bố công khai trên cổng thông tin điện tử của tỉnh và cung cấp thông tin để công khai trên trang thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Tổng cục Quản lý đất đai.

Bài liên quan
  • Thanh Hóa hưởng ứng Chiến dịch “Giờ trái đất”
    Nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên năng lượng, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, tỉnh Thanh Hóa sẽ tổ chức hoạt động tắt đèn, hưởng ứng chiến dịch “Giờ Trái đất” vào ngày 25/3 tới.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thanh Hóa: Công khai 109 trường hợp, dự án vi phạm pháp luật đất đai