Thanh Hóa: Toàn tỉnh có 97% hộ gia đình nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh

Anh Hoàng|16/03/2023 16:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Theo kết quả Bộ chỉ số theo dõi - đánh giá nước sạch nông thôn năm 2022 vừa được UBND tỉnh Thanh Hóa công bố, hiện toàn tỉnh có 97% số hộ gia đình nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh.

Việc theo dõi và đánh giá được thực hiện ở 27 huyện, thị xã, thành phố với 469 xã, 727.322 hộ gia đình, đạt 100% tổng số xã và số hộ trên toàn tỉnh.

Số công trình cấp nước tập trung nông thôn được theo dõi và đánh giá là 547 công trình, đạt 100% tổng số công trình.

nuoc-sach-ve-sinh.jpg
Toàn tỉnh có 97% hộ gia đình nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh

Kết quả, toàn tỉnh có 97% hộ gia đình nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh. Trong đó, tỷ lệ hộ gia đình sử dụng nước hợp vệ sinh từ công trình cấp nước tập trung là 27,3%; tỷ lệ hộ gia đình sử dụng nước hợp vệ sinh từ công trình cấp nước nhỏ lẻ là 69,7%.

Tỷ lệ hộ gia đình nông thôn được sử dụng nước sạch đáp ứng QCVN là 60,2%. Trong đó, tỷ lệ hộ gia đình sử dụng nước sạch từ công trình cấp nước tập trung là 25,2%; tỷ lệ hộ gia đình sử dụng nước sạch từ công trình cấp nước nhỏ lẻ là 35,0%.Tỷ lệ hộ nghèo sử dụng nước hợp vệ sinh là 94,4%. Tỷ lệ hộ nghèo sử dụng nước sạch là 34,6%.Tỷ lệ các công trình cấp nước tập trung hoạt động hiệu quả, bền vững là 6,4%; kém bền vững là 60,5%; không hoạt động là 33,1%.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành có liên quan; UBND các huyện, thị xã, thành phố; Trung tâm Nước sinh hoạt và VSMTNT tỉnh căn cứ kết quả công bố Bộ chỉ số này làm cơ sở để cập nhật hàng năm, xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình nước sạch nông thôn tỉnh Thanh Hóa cho các giai đoạn tiếp theo.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thanh Hóa: Toàn tỉnh có 97% hộ gia đình nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh