giảm phát thải khí mê-tan

Lượng phát thải carbon toàn cầu năm 2023 sẽ tăng khoảng 1%
Theo các chuyên gia khí hậu, lượng phát thải carbon toàn cầu năm 2023 sẽ tăng khoảng 1%, đạt mức cao mới trong lịch sử, khiến việc thực hiện mục tiêu khí hậu của Hiệp định Paris càng khó khăn hơn.