nước sạch

Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam có tân Chánh Văn phòng
Chủ tịch Trung ương Hội nước sạch và Môi trường Việt Nam vừa ký Quyết định bổ nhiệm bà Đỗ Thị Hướng Dương giữ chức vụ Chánh Văn phòng Hội kể từ ngày 27/9/2023.