nước sạch

Sau năm 2030, 2/3 người dân thế giới đối mặt nguy cơ mất an ninh về nước
Theo thông cáo của Viện Đại học nước, môi trường và sức khỏe của Liên hợp quốc (UNU-INWEH), nếu không có các biện pháp quyết liệt ngay từ bây giờ, 2/3 người dân thế giới sẽ đối mặt với nguy cơ mất an ninh về nước sau năm 2030.