vi phạm đất đai

TP.HCM thanh tra đột xuất việc chấp hành pháp luật đất đai
Đoàn thanh tra đột xuất do Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường TP. HCM Nguyễn Toàn Thắng làm trưởng đoàn, quá trình thanh tra sẽ xem xét công tác chấp hành pháp luật về quản lý, sử dụng đất của các tổ chức được giao đất, cho thuê đất. Nếu phát hiện sai phạm, sở sẽ xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xử lý.