vi phạm đất đai

Hải Dương: Xử phạt 400 triệu đồng đối với Công ty cổ phần Đầu tư bất động sản Thành Đông do vi phạm đất đai
Với hành vi vi phạm hành chính chiếm 8.783m2 đất phi nông nghiệp tại Khu đô thị mới phía Nam thành phố Hải Dương thuộc xã Liên Hồng, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương để đầu tư xây dựng Trung tâm thể thao Liên Hồng nhưng chưa hoàn thành thủ tục cho thuê đất theo quy định của pháp luật. Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Thành Đông số tiền 400 triệu đồng.