Kiên Giang: Kiên quyết xử lý nghiêm vi phạm đất đai tại Phú Quốc

Quốc Tuấn|08/07/2018 09:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang mới đây vừa ban hành Thông báo kết luận về kết quả kiểm tra của các đoàn kiểm tra liên ngành về vi phạm trên đất nông nghiệp, xây dựng không phép, trái phép, bao chiếm, lấn chiếm đất nhà nước quản lý, đất rừng và kinh doanh, môi giới bất động sản trái pháp luật tại Phú Quốc.

Một trong những công trình vi phạm tại Phú Quốc

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng yêu cầu UBND huyện Phú Quốc phải nghiêm túc kiểm điểm sâu sắc đối với UBND 02 cấp (huyện, xã) về những hạn chế, yếu kém trong quản lý nhà nước về trật tự đô thị, trật tự xây dựng, bao chiếm, lấn chiếm đất đai, phân lô tách thửa đất nông nghiệp trái pháp luật; yêu cầu UBND huyện Phú Quốc phải tăng cường hơn nữa, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong các lĩnh vực này. Đối với hoạt động kiểm tra, xử lý của 2 Đoàn kiểm tra, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu việc xử lý các hành vi vi phạm phải nghiêm minh, quyết liệt và hiệu quả hơn nữa để lập lại trật tự trên địa bàn huyện.

Trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Phạm Vũ Hồng yêu cầu, Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc phải khẩn trương công khai toàn bộ các quy hoạch (từ quy hoạch chung đến quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết) trên website của Ban chậm nhất trong quý III/2018, đồng thời phải được cập nhật thường xuyên nếu có điều chỉnh hoặc thay đổi quy hoạch mới. Bên cạnh đó, các cấp, các ngành phải giữ vững nguyên tắc mọi hành vi vi phạm phải được phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm minh. Trong thời gian tới, Đoàn kiểm tra 1061 phải tăng cường hơn nữa việc kiểm tra, xử lý nghiêm trên 5 lĩnh vực gồm: Lấn chiếm hành lang lộ giới; Lấn chiếm đất rừng; Bao chiếm, lấn chiếm đất tổ chức nhà nước quản lý; Trật tự xây dựng và Hoạt động kinh doanh, môi giới bất động sản. Trong đó, đối với trật tự xây dựng, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu phải xử lý nghiêm, từ xây dựng trái phép, không phép, sai phép thì căn cứ hành vi để xử lý đúng quy định, nghiêm minh và kiên quyết.

Trước đó, UBND tỉnh thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành theo Quyết định số 1581/QĐ-UBND ngày 25/7/2017 của UBND tỉnh và tình hình, kết quả kiểm tra, xử lý của Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 1061/QĐ-UBND ngày 07/5/2018 của UBND tỉnh về xử lý các công trình vi phạm trên đất nông nghiệp, xây dựng không phép, trái phép, bao chiếm, lấn chiếm đất nhà nước quản lý, đất rừng và kinh doanh, môi giới bất động sản trái pháp luật. Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo trong tháng 7/2018, nếu tình hình vi phạm không chuyển biến hơn nữa, thì Đoàn kiểm tra 1061 phải có đề xuất xử lý kỷ luật cán bộ có liên quan, từ xã, huyện và kể cả cán bộ của Đoàn kiểm tra nếu không hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đồng thời, để quyết liệt hơn nữa trong việc kiểm tra, xử lý, yêu cầu Đoàn kiểm tra nếu xử lý các hành vi vi phạm trong các ngày thứ Bảy, chủ Nhật được thì cũng phải tổ chức kiểm tra, xử lý.

Do hiện nay Đoàn kiểm tra 1581 đã kết thúc, nên Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Đoàn kiểm tra 1061 tiếp nhận toàn bộ các hồ sơ xử lý dở dang của Đoàn kiểm tra 1581 để tiếp tục hoàn chỉnh thủ tục và xử lý theo quy định. Nhiệm vụ của Đoàn kiểm tra 1061 là phải chấn chỉnh cho tới khi ổn định tình hình thì mới xem xét cho kết thúc hoạt động kiểm tra.

Quốc Tuấn

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Kiên Giang: Kiên quyết xử lý nghiêm vi phạm đất đai tại Phú Quốc