Kiên Giang

Phục hồi đai rừng ngập mặn tại Kiên Giang và Cà Mau
Bộ Kinh tế và Hợp tác phát triển Đức (BMZ) đang thực hiện dự án Bảo vệ tổng hợp vùng ven biển và phục hồi đai rừng ngập mặn tại tỉnh Kiên Giang, Cà Mau với tổng kinh phí 24 triệu Euro.