Kiên Giang

Kiên Giang triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống, ứng phó với thiên tai
Trước sự tác động của biến đổi khí hậu, tỉnh Kiên Giang đã lên kế hoạch và phương án phòng chống, ứng phó với thiên tai nhằm hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại về sản xuất, tính mạng con người và tài sản có thể xảy ra.