Việt Nam

Việt Nam là hình mẫu về việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản
Sau khi đi thăm 3 di sản thế thế giới là Hoàng Thành Thăng Long Hà Nội, Vịnh Hạ Long, Quần thể Danh thắng Tràng An, Giám đốc Trung tâm Di sản thế giới Lazare Eloundou Assomo đánh giá: Việt Nam là hình mẫu về việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản và mong muốn kinh nghiệm của Việt Nam được chia sẻ với các quốc gia thành viên khác.