Việt Nam xuất khẩu

Giá gạo Việt Nam xuất khẩu cao nhất thế giới
Xuất khẩu gạo Việt Nam đang giữ vững vị thế hàng đầu thế giới do các doanh nghiệp đã nâng cao chất lượng sản phẩm, chiếm lĩnh được nhiều thị trường lớn.