Việt Trì

Phú Thọ: Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì bị xử phạt gần 1 tỷ đồng vì xả thải ô nhiễm môi trường
Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì, tỉnh Phú Thọ vừa bị xử phạt gần 1 tỷ đồng và bị đình chỉ hoạt động của nguồn phát sinh chất thải gây ô nhiễm môi trường.