vinh danh hang động Việt Nam

Việt Nam được CNN vinh danh có 9 hang động xứng tầm Thế giới
Ngày 28-2, Sở Du lịch Quảng Bình cho biết, CNN đã vinh danh 9 hang động Việt Nam xứng tầm thế giới, trong đó có 6 hang động ở Quảng Bình.