Vịnh Hạ Long

Nhân rộng mô hình cộng đồng quản lý chất thải sinh hoạt và nhựa
Ngày 25/11, Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) và sứ quán Na Uy ở Hà Nội tổ chức hội thảo tổng kết dự án “Nhân rộng mô hình cộng đồng quản lý chất thải sinh hoạt và nhựa tại 05 thành phố”.