Vụ tôm hùm chết hoàng loạt tại Phú Yên

Vụ tôm hùm chết hoàng loạt tại Phú Yên vẫn chưa rõ nguyên nhân
Vụ tôm hùm chết hoàng loạt tại Phú Yên gây thiệt hại trên 700 tỷ đồng