vùng kinh tế trọng điểm

Liên kết phát triển du lịch giữa Hà Nội, TP Hồ Chí Minh với Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung
Năm 2021, tổng số khách tham quan và lưu trú du lịch của 7 tỉnh, thành phố trong nhóm liên kết đạt 17,685 triệu lượt; thu nhập xã hội từ du lịch ước đạt 63.073 tỷ đồng.