Vườn quốc gia Pù Mát

Giá dịch vụ hệ sinh thái rừng ngập mặn Cà Mau và Vườn quốc gia Pù Mát ước tính lên tới 14.557 tỷ đồng mỗi năm
Theo các kết quả nghiên cứu được công bố, hệ sinh thái rừng ngập mặn tại Cà Mau và Vườn quốc gia Pù Mát đã đóng góp cả giá trị sử dụng cũng như giá trị bảo tồn. Tổng giá trị kinh tế mang lại ước tính lên tới 14.557 tỷ đồng mỗi năm.