vượt đèn đỏ

Đẩy mạnh ứng dụng hệ thống camera giám sát, phạt nguội xe máy
Báo cáo của Ủy ban ATGT quốc gia cho thấy, năm 2022, cả nước xử lý hơn 2,8 triệu trường hợp vi phạm ATGT đường bộ trong đó có nguyên nhân do vi phạm làn đường, phần đường và chạy quá tốc độ quy định.