Vượt quy chuẩn

Thanh Hóa: Xử phạt hơn 400 triệu đồng đối với Công ty TNHH giày Kim Việt Việt Nam do xả thải vượt quy chuẩn
Phân tích mẫu nước thải tại thời điểm kiểm tra, lấy mẫu nước thải cho kết quả có 4 chỉ tiêu vượt mức cho phép. Với hành vi này, Công ty TNHH giầy Kim Việt Việt Nam đã bị UBND tỉnh Thanh Hóa xử phạt vi phạm hành chính hơn 400 triệu đồng.