xả lũ

Phú Yên: Đề nghị xử phạt chủ hồ thủy điện Sông Hinh vi phạm điều tiết xả lũ
Chủ hồ thủy điện Sông Hinh bị đề nghị xử phạt vì vi phạm trong công tác vận hành điều tiết hồ chứa trong trong mùa lũ.