xã Mường Sang

Sơn La: Hội LHPN tỉnh ra mắt 2 mô hình “Thu gom rác thải nhựa”
Vừa qua, Hội LHPN tỉnh đã tổ chức phát động phong trào phụ nữ bảo vệ môi trường và nói không với rác thải nhựa; ra mắt 2 mô hình “Thu gom rác thải nhựa” tại bản Vặt, xã Mường Sang và bản Búa, xã Đông Sang, huyện Mộc Châu.