xử lý tội phạm

Bước tiến lớn trong xử lý tội phạm về động vật hoang dã
Moitruong.net.vn – Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV) vừa công bố báo cáo “Công tác xử lý tội phạm về động vật hoang dã tại Việt Nam– Giai đoạn 2015-2020”. Trong đó nhấn mạnh những chuyển biến tích cực của cơ quan chức năng trong nỗ lực ngăn chặn các tội phạm về động vật hoang dã (ĐVHD).