xuất khẩu cà phê

[VIDEO] Xuất khẩu cà phê 11 tháng ước đạt 3,5 tỷ USD
Theo số liệu của Tổng cục Hải Quan, trong 11 tháng năm 2023, xuất khẩu cà phê của Việt Nam đạt trên 1,3 triệu tấn, với trị giá ước đạt 3,5 tỷ USD, tăng 3,4% so với cùng kỳ năm 2022.